Notaris Mr. Fokje Kooi

Notaris Fokje Kooi staat voor degelijkheid en betrouwbaarheid. “Ik vind mensen ontzettend boeiend. Mijn drijfveer is iedere klant in elke fase van zijn of haar leven zo goed mogelijk bij te staan. Rechtszekerheid bieden én adviseren.”

Fokje Kooi begon in 1987 als werkstudente en twee jaar later als kandidaat-notaris op het kantoor Klazinga en de Wolf in Drachten.

Op 1 juli 2000 werd zij door Prinses Beatrix, destijds Koningin, benoemd tot notaris, waarna zij het kantoor Roemeling in Beetsterzwaag in de gemeente Opsterland overnam.