Onze dienstverlening heeft onder meer betrekking op de volgende rechtsgebieden:

Huis  • Hypotheek

Aan- en verkoop van onroerende zaken, het regelen van de hypotheek, de verdeling van de woning na beëindiging van een relatie.

Relatie  • Familie

Het opstellen van een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden, testamenten waaronder het regelen van de voogdij en/of bewind, het regelen van schenkingen.

Beroep •  Bedrijf

De oprichting van een (Flex) B.V., de overdracht van aandelen in een B.V., de oprichting van een stichting of vereniging, statutenwijziging van een B.V. of vereniging/stichting.

Erfrecht •  Nalatenschap

Het opmaken van een verklaring van erfrecht, de afwikkeling van een nalatenschap waaronder het verzorgen van de aangifte voor de erfbelasting.

Levenstestament/algemene volmacht

Het opstellen van een levenstestament/algemene volmacht.

Legalisatie

De legalisatie van uw handtekening.