Notariële volmacht of Levenstestament.

Twee begrippen waar de laatste tijd veel over wordt geschreven en hier en daar voor verwarring zorgt, vandaar hierbij een korte uitleg.

Met een notariële volmacht geeft u een ander de bevoegdheid om namens u te handelen in de ruimste zin van het woord. U kunt zelf aangeven wanneer de volmacht kan worden gebruikt; meestal is dat het geval als u zelf door bijvoorbeeld ziekte of een ongeluk niet meer in staat bent betalingen te doen, belastingaangiften te verzorgen, uw woning te verkopen, schenkingen te doen, enz. Aangezien u de gevolmachtigde hele ruime bevoegdheden kunt geven, is het van groot belang dat u het volste vertrouwen heeft in de persoon die u hiervoor aanwijst. Als u getrouwd bent en kinderen hebt, zal het meestal uw echtgenoot/echtgenote zijn of één of meer van uw kinderen.

Een volmacht kan direct in gaan, maar ook op een later door u gekozen moment. Welk moment u ook kiest, u blijft altijd zelf ook handelingsbevoegd.

Een levenstestament is een combinatie van een notariële volmacht en een overzicht van persoonlijke wensen bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijke verzorging en medische beslissingen. Een levenstestament werkt tijdens uw leven, op het moment dat u niet meer in staat bent zelf te handelen.

Wanneer is het tijd om een notariële volmacht of een levenstestament op te laten stellen door de notaris ?

Als u zelf de regie wilt houden over uw leven (ongeacht uw leeftijd), ook in situaties waarin u niet meer in staat bent zelf te beslissen, is het verstandig dit te regelen. Een vereiste voor het ondertekenen van een akte, is dat u wilsbekwaam bent.

Een volmacht of een levenstestament kan te allen tijde worden herroepen of aangepast.

Indien u vorenstaande regelingen niet hebt getroffen en u wel te maken krijgt met een situatie waarin u zou moeten handelen, maar dat niet meer kunt, dan zal de kantonrechter een bewindvoerder of curator over uw vermogen moeten aanstellen. Op deze benoeming hebt u geen invloed meer.

Als u zelf de regie wilt houden over uw leven, is het noodzakelijk om zaken tijdig te regelen. Mocht u in een gesprek over deze onderwerpen door willen praten, dan nodig ik u van harte uit op ons kantoor. Als u er de voorkeur aan geeft bij u thuis dit gesprek te voeren, is dat ook mogelijk.