IN MEMORIAM

 

Zondag 23 oktober jongstleden is Doeke Landstra overleden. Doeke was tot aan zijn pensioen een zeer gewaardeerde collega. Hij heeft bijna 46 jaar op het notariskantoor in Beetsterzwaag gewerkt. Begonnen bij notaris D.J. Roemeling, daarna notaris D.M. Knol, notaris mr. H.W. Roemeling en tenslotte notaris mr. F. Kooi. Zijn scherpe inzicht, jarenlange ervaring en praktijkkennis waren onmisbaar. Met zijn humor had hij een belangrijke inbreng in de aangename werksfeer op kantoor. Wij zullen hem daarom niet alleen als collega, maar vooral ook als mens heel erg missen.

Team Notariskantoor Kooi